Suomen Asianajajaliiton jäsen. Noudatamme toiminnassamme asianajajia ja asianajotoimintaa koskevia määräyksiä ja sääntöjä.

Aver Legal Oy

Hiiralantie 21
FI-02160 Espoo

puh 040 532 7763

timo.jaasalo(at)aver.fi

TIMO JÄÄSALO